Studiedagar

Förskolans studiedagar.

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd. 

Vårterminens studiedag är 12/6-20

Höstens studiedagar är 20-21/8-20

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta rektor senast fyra veckor innan respektive studiedag.

10 mars 2020