Studiedagar

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd.  Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta rektor senast fyra veckor innan respektive studiedag.

 

 

10 mars 2020