Studiedagar

Vårterminens studiedagar 15/2 och 11/6-21 Höstens studiedagar är 23-24/8-21 Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd.  Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta rektor senast fyra veckor innan respektive studiedag.

 

 

10 mars 2020