Studiedagar vårterminen 2023

Förskolan är stängd för studiedagar 13 februari samt 16 juni

Fyra dagar per år har vi studiedagar för fortbildning och då är förskolan stängd. 

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta rektor senast fyra veckor innan respektive studiedag.

16 december 2022