Verksamhet & Pedagogik

Ramsjö förskola arbetar med inspirerat arbetssätt där vi ser det kompetenta barnet och tror på barnens drivkraft och lust att lära. 
Vår ambition är att följa barnen i deras lärande, fånga deras intressen och utifrån det driva verksamheten och arbeta i projekt.
Det är viktigt för oss att se varje barn som en enskild individ och att alla barn ska tillåtas att lyckas. Vi anser också att den fria leken och barnens kreativitet ska tas tillvara.
Miljön på Ramsjö förskola - både inne och ute - är i ständig förändring utifrån barnens intressen och behov. Det finns många fina naturområden i närheten som vi besöker regelbundet. Där lär sig barnen om natur och djur samt övar upp sina sinnen och sin motorik.