Strategiska utvecklingsområden

Under läsåret, höstterminen 2023 och vårterminen 2024 kommer vi att fokusera på:

  • Mångfald, normer och värden. Olika förutsättningar – lika rättigheter

 

  • Språkutvecklande arbetssätt.
Uppdaterad: