Strategiska utvecklingsområden

Under läsåret, ht-22 och vt-23 kommer vi att fokusera på:

  • Mångfald, normer och värden. Olika förutsättningar – lika rättigheter

 

  • Språkutvecklande arbetssätt.
Uppdaterad: