Strategiska utvecklingsområden

 

Under detta läsår kommer vi att fokusera på:
  • Barnkonventionen. 

Olika förutsättningar – lika rättigheter

Barnkonventionen har fått en större del i vår undervisning.  Den  genomsyrar hela den dagliga verksamheten, i allt vi gör.

 

  • IKT: Information kommunikation teknologi.

Några exempel på digitala verktyg vi använder i undervisningen:

•Lärplatta/ipad: pedagogiska appar, söka information
•Blue-bot: för att programmera med barnen
•Green screen: För att förändra bilder och filmer och arbeta källkritiskt
•Projektor: används som ett redskap i undervisningen för att kunna titta på eller uppleva något tillsammans. 
  •  Pedagogisk dokumentation.

Använda pedagogisk dokumentation för att tolka och kritiskt granska våra processer.

Uppdaterad: