Strategiska utvecklingsområden

Under detta läsår kommer vi att fokusera på:
Barnkonventionen. 

  • Olika förutsättningar – lika rättigheter

Barnkonventionen har fått en större del i vår undervisning. Den genomsyrar hela den dagliga verksamheten, i allt vi gör.

IKT: Information kommunikation teknologi.
Några exempel på digitala verktyg vi använder i undervisningen:

  • Lärplatta/ipad: pedagogiska appar, söka information
  • Blue-bot: för att programmera med barnen
    Green screen: För att förändra bilder och filmer och arbeta källkritiskt
    Projektor: används som ett redskap i undervisningen för att kunna titta på eller uppleva något tillsammans.
  • Pedagogisk dokumentation.
Uppdaterad: