Introduktion

Introduktionen är den första tiden för dig och ditt barn i förskolan.

Introduktionen är till för att du och ditt barn ska känna er trygga i förskolan. Under introduktionen får vi pedagoger möjlighet att lära känna ditt barn och dig som vårdnadshavare och du får veta hur ditt barns dagar kommer att se ut framöver. Under introduktionen är du ett stöd för ditt barn i att upptäcka förskolans lärmiljöer, prova på material och skapa relationer med andra barn och pedagoger. Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut och avgörs i samråd med dig. Introduktionen beräknas ta ca 2 veckor. Ibland går det fortare för barnet att bli trygg, ibland tar det längre tid. Därigenom vill vi skapa hållbara relationer, trygghet och lärande.

 

Är det något du undrar över så tveka inte att kontakta oss!

Uppdaterad: